Nepalce sesli görüntülü sohbet uygulamalarıनमस्ते सबै जना लाई आज हामीले अडिव भिडियो गर्न मिडियो गर्न मिल्ने नेपाली uygulamalar बनयका छौ अब छिटई गूगल प्ले स्ट्र मा लिल्चार मा लिल्चोर मा लिल्चरीयरा.