Güzel sinirli canlı ABDCanlı ABD’de başarısız oldu