Annie Cordy – Kedinin TangoİTunes’dan satın alın:
Annie Cordy isimli sanatçının The Complete, Vol. 1: Columbia yılları (1952-1969) ”
Annie Cordy “The Integral, Vol. 1: Columbia yılları (1952-1969) ”

Üretim: |
  Marianne Melodie.